Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor


T.C. Eskişehir Valiliği tarafından desteklenen "Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor" projesi çerçevesinde "Bölgesel Enerji ve Ulaştırma Çözümleri Çalıştayı". Anemon Otelde düzenleniyor. Takipteyiz...
Ayrıntılar az sonra
Bu e-posta, Turkcell BlackBerry ile gönderilmiştir.
--------------------------
Çalıştayda Dağıtılan "Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor" broşürü

AB ile müzakereler TÜRKİYE'ye neler kazandırdı?
1999'da tam üyelik için resmen aday ilan edilen Türkiye, gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki reformlar sayesinde, 2005 yılında AB ile müzakerelere başladı.
Daha güçlü bir EKONOMİ
AB süreci sadece siyasi değil, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sağladı. Yapısal reformlar sayesinde, ekonomi istikrara kavuştu. On yıl öncesine göre, enflasyon %90 oranında azalırken, kişi başına milli gelir %141, ihracat ise %389 oranında arttı. Birçok sektörde dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasına girmeyi başaran Türkiye, Avrupa'nın 6. dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi.
AB üyeliğine adaylığı ile birlikte, daha istikrarlı bir ülke görünümü kazanan Türkiye, yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezine dönüştü. Yıllık yabancı sermaye akışı son on yılda rekor bir hızla 20 kat arttı. Yapılan yatırımlar, birçok vatandaşımıza yeni iş imkânları sağladı.
Daha iyi YAŞAM koşulları
AB sürecinin en önemli getirişi ise, vatandaşlarımızın yaşam standartlarının giderek iyileşmesi oldu.
Gıda güvenliğinden çevreye, tüketicinin korunmasından çalışma koşullarına kadar, günlük hayatı ilgilendiren birçok alanda AB standartlarına uyum, Türk halkının yaşam kalitesini artırdı.

Daha özgür, daha demokratik bir TÜRKİYE
40 yılda hayata geçiremediği siyasi reformları, AB sürecinin yarattığı ivme ile son 10 yıla sığdıran Türkiye, daha özgür, daha demokratik, daha istikrarlı, daha şeffaf bir ülke haline geldi.
Çıkarılan reform paketleri ile gerçekleşen anayasa ve yasa değişiklikleri, Türkiye'yi, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünden ayrımcılık ve yolsuzlukla mücadeleye; azınlık, engelli, kadın ve çocuk haklarından vatandaşın bilgi edinme hakkına kadar birçok alanda, AB standartlarına yaklaştırdı.

Üyelik neler getirecek?
Türkiye AB üyesi olduğunda, üyelikle birlikte elde edilen doğal hak ve imkânlardan da yararlanacak.
Tüm vatandaşlarımız, aynı zamanda AB vatandaşı olacak AB üyeliği ile birlikte, tüm vatandaşlarımız aynı zamanda AB vatandaşı olacak. Pasaport olmaksızın, nüfus cüzdanı ile üye ülkelere seyahat edebilecek, öğrenim görebilecek, çalışabilecek. Yaşadığı AB ülkesinde, yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek, aday olabilecek.
Mali yardımlar artacak
Türkiye, üye ülkelere yönelik çeşitli yapısal fonlardan yararlanabilecek. Bölgeler arası farklılıkları gidermeye, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmaya, tarım ve kırsal kalkınmayı geliştirmeye ve iş piyasalarını desteklemeye yönelik bu fonlar, Türkiye'nin AB ile ekonomik ve sosyal uyumu yakalamasına katkıda bulunacak.
Öğrencilere yeni fırsatlar doğacak
Öğrenciler, AB üyesi ülkelerde o ülkelerin vatandaşları ile eşit koşullarda eğitim hakkına sahip olacak. O ülkelerin öğrencilerine sağlanan mali desteklerden, burs imkânlarından, sağlık sigortası ve sosyal haklardan yararlanacak.
AB'de güçlü temsil
Türkiye, AB üyesi olduğunda nüfusu sayesinde, AB Konseyi'nde en fazla oy ağırlığına sahip olan ve Avrupa Parlamentosu'na en çok milletvekili gönderen ülkelerden biri olacak. Böylelikle Türkiye, AB'nin karar organlarındaki belirleyici aktörler arasında yer alacak.
Türkçe, AB'nin resmi dillerinden biri olacak
Serbest dolaşım, sağlık, tüketicinin korunması, çevre gibi hepimizi doğrudan ilgilendiren birçok alanda, AB tarafından çıkarılan mevzuat, rapor ve belgeler Türkçe'ye de çevrilecek. AB kurumları ile yazışmalarda, başvurularda Türkçe kullanılabilecek. Yabancı dil bilmemek, AB ile ilgili bilgi ve belgeleri izlemekte sorun olmaktan çıkacak.
Avro'nun üzerinde
Türkiye'yi temsil eden semboller olacak Madeni Avro'ların bir kısmı, Türkiye'nin belirleyeceği özel bir sembolle basılacak. Böylelikle, Avusturya'nın Mozart'ı, Yunanistan'ın Zeus'u, İtalya'nın Leonardo da Vinci'si gibi Türkiye'den de bir sembol Avro'ları süsleyecek.

İlinizdeki AB çalışmalarından haberdar misimiz?
Valiliklerimizin AB'ye katılım sürecinde daha etkin rol alabilmeleri için kapsamlı yeni bir yapılanma oluşturuldu. Yeni yapılanma kapsamında her ilde oluşturulan AB Daimi Temas Noktası, AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu ile AB Koordinasyon Merkezleri kanalı ile vatandaşlarımız ve kuruluşlarımız AB sürecine daha etkin olarak katılabilecek ve ihtiyaç duyduğu bilgiye kolayca ulaşabilecekler.
İl AB Daimi Temas Noktası
İl düzeyinde AB ile ilgili reformların gerçekleştirilmesi, AB üyelik sürecinin daha iyi anlaşılması ve AB mali kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla her ilimizde bir Vali Yardımcısı İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirildi.
İl AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu İldeki kamu kuruluşlarından, meslek örgütlerinden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı İl AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu aşağıdaki temel görevleri yerine getirmekle görevlendirildi:
  • AB'ye uyum ile ilgili yürütülen reformları ve mevzuat düzenlemelerini izlemek ve değerlendirmek
  • AB Fon ve Mali Kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla proje faaliyetlerini teşvik etmek ve gerekli desteği sağlamak
  • AB'ye üyelik sürecimizle ilgili olarak sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak
         İl AB Koordinasyon Merkezi
  • Vatandaşlarımızın AB ile ilgili konularda ilk danışma noktası olan İl AB Koordinasyon Merkezleri her ilimizde Valiliklerimiz bünyesinde aşağıdaki konularda hizmet vermekte:
  • AB fonları ve mali kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla proje hazırlayan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişilere proje hazırlama konusunda teknik destek sağlamak
  • AB hibe çağrılarının il içinde duyurulmasını koordine etmek
  • AB katılım sürecinde yerelde AB ile ilgili çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlamak
  • Kamuoyunun AB ile ilgili konularda bilinçlenmesi ile ilgili konularda çalışmalar yürütmek


 
--------------------------
Çalıştay Programı

Açılış Konuşmaları
Emel ERSAL / AB Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi
Savaş ÖZAYDEMİR / Eskişehir Sanayi Odası Başkanı
Yusuf BALCI / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Bülent ÖZCAN / AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye'nin Uyumu
Leyla AKŞİN / AB Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı Koordinatör

Enerji konusunda bildiri ve sunumlar
Levent EĞÜZ / Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Ertuğrul Yörükoğulları /Anadolu Ünv. Fen Fakültesi Fizik Bölümü - Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Haydar ARAS / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Ali İhsan KARAMANLI  / Organize Sanayi Bölgesi MüdürüUlaştırma konusunda bildiri ve sunumlar
Hayri AVCI / TÜLOMSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Tolga ARICAN / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeler Genel Müdürlüğü Kümelenme Politikaları Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürü
Prof. Dr. Mustafa CAVCAR / Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı-Sivil Havacılık Y.O. Eski Müdürü
Kenan IŞIK / Savronik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi-Eskişehir Havacılık Kümesi Derneği


.

0 yorum:

Benzer Yazılar

Sayfamdaki yazılar kaynak gösterilerek ve bu sayfanın adresi verilerek kullanılabilir.

Sayfamda bazı yazılarımda bahsetmiş olduğum yöntemler kendi öğrendiklerimi, denediklerimi paylaşmak amacıyla yazılmıştır. Yapılan denemelerin sonuçları da yine burada paylaşılmaktadır. Tarif edilenlerin yanlış/eksik uygulanması, yazı dizilerinin tamamının okunmaması, vb herhangi bir nedenden dolayı istenmeyen sonuçlar elde edilmesi, beklenen sonucun elde edilememesi ve/veya karşılaşılabilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamayacağımı bilgilerinize sunarım.

Kaynak belirterek ya da belirtmeden kullandığım yazılarımdan dolayı herhangi bir rahatsızlık duyan, haksızlığa uğradığını düşünen beni haberdar ettiği zaman ilgili yazıyı yeniden gözden geçireceğimi, şikayetinde haklıysa yazıda gerekli düzeltmeyi ivedilikle yapacağımı taahhüt ederim.
-=(RaideR)=-