Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi - S2B

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan (TTGV) Sn.İhsan KARATAYLI ve Sn.Serkan BÜRKEN tarafından "İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ" konulu bir eğitim verilmiştir. Eğitim S2B Platformu (Sağlık, Savunma ve Bilişim ) tarafından organize edilmiş ve 28 Ağustos 2012 tarihinde Hacettepe İvedik OSB Teknokent Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.


Platformun http://s2bplatformu.com/egitim.php?no=35 sayfasında yer alan bilgilere göre;

Eğitimin Nedeni ve Amacı:

Küreselleşme sürecinde rekabetçiliğin kaynağı Ar-Ge ve inovasyon olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki bu gelişmelerden doğrudan etkilenen sağlık, savunma ve bilişim sektörlerinde yer alan firmalar için teknoloji ve inovasyon kavramlarına hakim olmak önem arz etmektedir. Bu eğitimin amacı; katılımcılara bu iki kavram hakkında temel bilgileri kazandırmak ve teknoloji ve inovasyona yönelik süreçlerin nasıl yönetileceği, bu konuda hangi kurum ve kuruluşlardan yararlanılacağı konusunda genel bir bilgi sağlamaktır.

Eğitim Kapsamı:

  • İnovasyonun tanımı ve türleri nelerdir? Firmalar neden inovasyona ihtiyaç duyar?
  • Teknolojik İnovasyon nedir? Nasıl gerçekleştirilir? Teknolojik inovasyon alanında etkin küresel firmalar hangileridir?
  • Sağlık, savunma ve bilişim sektörlerinde inovasyonun ve Ar-Ge’nin önemi nedir? Hangi mekanizmalarla gerçekleştirilir? Örnekleri nelerdir?
  • Kurum kültürü ve inovasyon arasında nasıl bir bağ vardır? Kurumsal kültür nasıl oluşturulur? Kurumsal kültürün içine inovasyon nasıl adapte edilir?
  • Teknoloji ve inovasyon kurum içinde nasıl yönetilir? Kurum içinde yenilik süreçlerinin teşviki için neler yapılmalıdır?
  • İnovasyon için hangi alanda işbirlikleri gerekir? İnovasyon için nereye bakılmalı, kiminle çalışılmalı? En iyilerden neler öğrenebiliriz?
  • Teknolojik İnovasyon ve Ar-Ge için devlet destekleri nelerdir? TUBİTAK, TTGV, KOSGEB destekleri, Kalkınma Ajansları, Risk Sermayesi destekleri için ne yapmak gerekir? İpuçları nelerdir?


Eğitimde kullanılan sunu yine platformun ilgili sitesindne indirilebilir.

.

1 yorum:

Unless you intend on making a profession out of risking your money, there is no level in letting it factor into your choices. These applications will reward you based mostly on how a lot you play and may provide the alternative to money in for added benefits. Compare the incentives of different casinos or websites, and select the casino based mostly on the benefits or freebies would possibly 카지노 be} the best for you. Smeargle has an 8-bit signed integer mood worth, which begins at zero. When at zero or decrease, the mood worth will increase by 1 with each spin unless a profitable mixture happens. When the mood worth is constructive, it'll enhance by a varying quantity each time two Poké Balls or two 7's line up on the first two reels, but the third reel stops in a means that leads to a loss.

Benzer Yazılar

Sayfamdaki yazılar kaynak gösterilerek ve bu sayfanın adresi verilerek kullanılabilir.

Sayfamda bazı yazılarımda bahsetmiş olduğum yöntemler kendi öğrendiklerimi, denediklerimi paylaşmak amacıyla yazılmıştır. Yapılan denemelerin sonuçları da yine burada paylaşılmaktadır. Tarif edilenlerin yanlış/eksik uygulanması, yazı dizilerinin tamamının okunmaması, vb herhangi bir nedenden dolayı istenmeyen sonuçlar elde edilmesi, beklenen sonucun elde edilememesi ve/veya karşılaşılabilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamayacağımı bilgilerinize sunarım.

Kaynak belirterek ya da belirtmeden kullandığım yazılarımdan dolayı herhangi bir rahatsızlık duyan, haksızlığa uğradığını düşünen beni haberdar ettiği zaman ilgili yazıyı yeniden gözden geçireceğimi, şikayetinde haklıysa yazıda gerekli düzeltmeyi ivedilikle yapacağımı taahhüt ederim.
-=(RaideR)=-